Duchowe DNA

Duchowe DNA

Na mocy chrztu świętego każdy z nas jest posłany, jest misjonarzem. I nawet nie chodzi tu o jakiś szczególny rodzaj misji, ale o to, co wynika z tożsamości dziecka Bożego! Jeśli czujesz się Jego dzieckiem, to też...